Školní vzdělávací plán

Předškolní vzdělávání plánujeme na základě integrovaných bloků. Je v nich zakomponován povinný obsah pěti vzdělávacích oblastí RVP PV, které respektují přirozený vývoj, zrání i učení dítěte. IB jsou závazné pro všechny třídy. Jejich obsah nadále pedagogové dotváří v TVP formou krátkodobých úkolů a konkrétních denních činností, které děti postupně dovedou k naplnění klíčových kompetencí. Vychází hlavně ze zájmů a potřeb dětí s ohledem na věkové zvláštnosti a aktuální situace.

Seznam integrovaných bloků:

  • Oranžová - čas barev
  • Fialová - čas očekávání
  • Modrá - čas ledu
  • Zelená - čas trávy
  • Červená - čas květu
  • Žlutá - čas slunce

Každý IB zakončujeme celoškolní akcí "Barevný den" v barvě příslušného bloku.

Školní vzdělávací program v celém znění je k dispozici v mateřské škole.

NEWSLETTER

Přihlaste se k odběru novinek a budete informovaní o dění v naší školce.

Zřizovatel školy
Podporuje nás
Kancelář ředitelky
a ekonomky školy:
Náměstí 73/9 (Obecník),
Velké Meziříčí
Nahoru